EKSPERT
Centrum Szkoleniowo-Doradcze
Strona Główna
O firmie
Oferta
Kontakt z nami
Oferta
Centrum EKSPERT świadczy usługi w następujących obszarach tematycznych:
 • uprawnienia osób niepełnosprawnych
 • instrumenty wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych (pomoc w zakresie pozyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz innych form pomocy publicznej)
 • obniżanie wpłat na PFRON z tytułu zakupu usługi lub produkcji od uprawnionego podmiotu
 • status zakładu pracy chronionej (uzyskanie, utrata, rezygnacja, prawa i obowiązki)
 • gospodarowanie zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych (naliczenia na ZFRON, sprawdzone propozycje wydatkowania)
 • tworzenie indywidualnych programów rehabilitacji
 • zakładanie spółek oraz przekształcenia podmiotów gospodarczych

Forma świadczonych usług:
 • szkolenia ogólnodostępne oraz indywidualne w siedzibie firmy
 • konsultacje telefoniczne i mailowe
 • audyt w siedzibie firmy
 • przygotowywanie projektów IPR
 • przygotowywanie opinii i opracowań prawnych
 • przygotowywanie skarg, zażaleń, odwołań i innych pism procesowych
 • przygotowywanie dokumentacji do KRS

  Regulamin świadczenia usług przez Centrum Ekspert

 
Strona GłównaO firmieOfertaKontakt z nami